Τί είναι η μαύρη τρύπα ?

Ένα ενδιαφέρον animation video  για τις μαύρες τρύπες…

Πειράματα στα ρευστά

ρευστά

Η αρχή του Pascal

Ροή υγρού λόγω διαφοράς πίεσης

Αυτοσχέδιος υδραυλικός ανυψωτήρας